يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:
 
 
1- دانشجویانی که فرم  کارنامه سلامت روان دریافت نکرده اند،
 
جهت دریافت فرم مربوطه به واحد اموردانشجویی مراجعه نمایند.
 
 
2- دانشجویانی که فرم مذکور را تحویل نداده اند، تا مورخ  93/8/10 فرصت دارند
 
جهت تحویل فرم به واحد مشاوره مراجعه نمایند.
 
 
 
در صورت عدم مراجعه طبق قوانین عمل خواهد شد.