پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان برگزاری آزمون معرفی به استاد در ترم 931
 
روز سه شنبه مورخ 27 آبان 1393 مي باشد.
 
 
شایان ذکر است دانشجویان می بایستی از تاریخ 14 آبان تا 24 آبان ماه جهت هماهنگی امور مربوطه
 
و تحویل درخواست به موسسه مراجعه نمایند.