دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

اطلاعيه مهم
 
جهت تسهيل در انجام امور معافيت تحصيلي دانشجويان پسر ورودي مهر ماه 93،
 
از تاريخ دوشنبه مورخ 93/8/19 لغايت شنبه مورخ 93/9/1
 
آخرين مهلت تحويل مدارك نظام وظيفه تعيين مي گردد.
 
 
مدارك مورد نياز:
 
كپي شناسنامه و كارت ملي  يك سري كامل
يك قطعه عكس 4*3
يك نسخه كپي آخرين مدرك تحصيلي
فرمهاي تحويل شده به هنگام ثبت نام جهت اخذ معافيت تحصيلي
از دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس 10+)
 
 
با عنايت به عدم تمديد مهلت تعيين شده، عواقب ناشي از تاخير در تحويل مدارك
 
و بروز مشكل در ادامه تحصيل، صرفا برعهده شخص دانشجو مي باشد و
 
آموزش هيچگونه مسئوليتي در اين باره نخواهد داشت.