شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجوياني كه با جناب آقاي دكتر حامدي درس مكانيك سيالات دارند مي رساند
 
زمان امتحان ميان ترم اين درس روز چهارشنبه مورخ 93/9/5 ساعت 14 برگزار مي گردد
 
 
همچنين كليه كساني كه قصد اخذ اين درس را بعنوان معرفي باستاد دارند
 
هماهنگي هاي لازم را
 
از امروز مورخ 93/8/10 لغايت 93/9/2 مي بايست با اداره آموزش
 
انجام دهند و امتحان آنها نيز در همان تاريخ انجام مي گيرد.
 
 
توجه: لازم بذكر است دانشجويان معرفي باستاد اين درس در صورت تمايل مي توانند
 
از فصل اول تا سوم را در اين تاريخ امتحان داده و بقيه آن را در آخر ترم امتحان دهند.