يكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان برگزاری آخرين آزمون معرفی به استاد در ترم 931 تغيير يافت.
 
 
زمان معرفي باستاد به روز پنج شنبه مورخ 27 آذر 1393 ساعت 8:30 تغيير يافت.
 
 
 دانشجویان می بایست از شنبه 15 آذر ماه 93 تا پايان وقت اداري پنجشنبه 20 آذر ماه 93
 
جهت هماهنگی امور مربوطه و تحویل درخواست به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.