دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۳ | چاپ | نامه الکترونیک

بدينوسيله باطلاع كليه دانشجويان و اوليا محترم ايشان مي رساند
 
بدليل برگزاري امتحانات پايان ترم
 
از تاريخ شنبه مورخ 93/10/13 لغايت شنبه مورخ 93/10/25
 
از پذيرش درخواستهاي فارغ التحصيلي، تحويل مدرك و پاسخگويي به امور مربوطه در اين زمينه معذوريم.
 
 
خواهشمندست جهت انجام هرچه بهتر برگزاري امتحانات همكاري لازم را عنايت فرماييد.