سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۶ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع دانشجوياني كه در امتحانات نيمسال جاري تقلب نموده اند مي رساند .
 
 
جلسه شوراي انضباطي  روز شنبه مورخ  93/10/27  ساعت 10:30 تشكيل مي گردد
 
 
جهت دفاع از خود مي توانيد در جلسه حضور يابيد.