يكشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 94-93  (932)
 
عنوان رشته ها (وروديهاي نيمسال دوم 91 تا 93)
زمان
 
A
كارشناسي ارشد معماري
كارشناسي و كارداني معماري
شنبه مورخ 4/11/93
 
B
كارشناسي و كارداني(پيوسته و ناپيوسته) نرم افزاركامپيوتر
يكشنبه مورخ 5/11/93
 
C
 
 
 
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
كارشناسي IT (ورودي 91 تا 93)
كارشناسي مكانيك
كارداني و كارشناسي برق
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
دوشنبه مورخ 6/11/93
D
 
 
كارداني ساختمان( كارهاي عمومي ساختمان و ساختمانهاي بتوني)
كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) عمران
كارداني فني عمران
سه شنبه مورخ 7/11/93
 
E
كارداني و كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
كارشناسي پيوسته شهرسازي (ورودي 90 تا 93)
كارداني  و كارشناسي نقشه كشي و طراحي صنعتي
چهارشنبه مورخ 8/11/93
 
 
زمانبندي با تاخير كليه گروه ها
پنجشنبه مورخ 9/11/93
گروه
ساعت 8 الي 10
A
ساعت 10 الي 12
B
ساعت 12 الي 14
C
ساعت 14 الي 16
D
ساعت 16 الي 18
E
 

تذكرات آموزشي و مالي:
 
-زمانبندي هر روز، از ساعت 8 صبح لغايت 8 صبح روز بعد تعيين شده است.زمانبندي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد، در نتيجه در زمان مشخص شده جهت انتخاب واحد مراجعه فرمائيد. به زمانبندي با تاخير هم دقت نماييد.
 
-دانشجويان رشته اي كه جزء زمانبندي روز مذكور  نيستند  از ساعت 16  به بعـد مي تواننـد به پروفايل خود (رؤيت نمرات، جهت واريز شهريه،  اخذ گواهي اشتغال و ... ) مراجعه نمايند.
 
-دانشجويان رشته كارشناسي ICT و كليه دانشجويان قبل از نيمسال دوم 91 (از آنجا كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده است) كه زمانبندي براي آنها تعريف نشده است،جهت انتخاب واحد به مدير گروه و يا مسئول رشته خود مراجعه نمايند.
 
 
-ميزان شهريه = شهريه ثابت + مبالغ واحدهاي اخذ شده (مبلغ هر درس را كه قصد انتخاب آن را داريد در صفحه انتخاب واحد ذكر شده است) لازم بذكرست قبل از زمان انتخاب واحدتان نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد، تا امكان اخذ آنها را در زمان مذكور داشته باشيد.شهريه را حتما بصورت اينترنتي واريز نماييد، در غير اينصورت عواقب مشكلات ناشي از پرداخت بصورت دستي، بعهده دانشجو ميباشد.