پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم
 
به دانشجويان پذيرفته شده نيمسال بهمن سال تحصيلي 94-93
 
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي،
 
از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل
 
در روزهاي شنبه تا دوشنبه مورخ 4 لغايت 6 بهمن ماه ثبت نام مي نمايد:
 

 
مدارك مورد نياز پذيرفته شدگان سراسري(كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته)
 
 1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره پيش دانشگاهي به همراه 3 سري كپي
(تاريخ فارغ التحصيلي مقطع پيش دانشگاهي بايد حداكثر30/11/1393 باشد.)
2-اصل ياگواهي موقت دوره پيش دانشگاهي به همراه 3سري كپي
3- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي
4- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي
5-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
6-اصل كارت ملي و 3 برگ تصوير پشت رو
7-شش قطعه عكس 4در 3(پشت نويسي شده)
8-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
9-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
10-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
شهریه واریزی دانشجویان جدید الورود مقطع کاردانی ناپیوسته
رشته تحصيلي
تعداد واحد
شهریه ثابت(خدمات فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای)
شهریه متغیر
مبلغ کل واریزی
كارداني  ناپیوسته رشته  معماری
18
3،937،500+350،000
5,225,000
9,512,500
كارداني ناپیوسته رشته شهرسازی
17
3،937،500+350،000
4,225,000
8,512,500
کاردانی ناپیوسته فنی عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان
19
3،937،500+350،000
5,750,000
10,037,500
 
 
شهریه واریزی دانشجویان جدید الورود کارشناسی سال93پیوسته
 رشته تحصيلي
تعداد واحد
شهریه ثابت(خدمات فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای)
شهریه متغیر
مبلغ کل واریزی
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
20
3،937،500+350،000
4,875,000
9,162,500
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
16
3،937،500+350،000
4,650,000
8,937,500
کارشناسی مهندسی مکانیک
17
3،937،500+350،000
4,100,000
8,387,500
کارشناسی مهندسی عمران
16
3،937،500+350،000
3,575,000
7,862,500
کارشناسی مهندسی برق
16
3،937،500+350،000
3,900,000
8,187,500
 

مدارك مورد نياز پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته
 
1- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره كارداني به همراه 3 سري كپي
2- اصل ياگواهي موقت دوره كارداني به همراه 3 سري كپي
3-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
4-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
5-شش قطعه عكس 4در 3(پشت نويسي شده)
6-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
7-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
8-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
شهریه واریزی دانشجویان جدید الورود کارشناسی ناپیوسته93
 رشته تحصيلي
 
تعداد واحدنظری-عملی                     
شهریه ثابت(خدمات فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای
شهریه متغیر
مبلغ کل واریزی
  کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
16
2
3،937،500+350،000
4,350,000
8,637,500
  کارشناسی ناپیوسته  نرم افزار
16
2
3،937،500+350،000
4,600,000
8,887,500
کارشناسی ناپیوسته  معماری
14
5
3،937،500+350،000
6,450,000
10,737,500
کارشناسی ناپیوسته نقشه کشی
13
3
3،937،500+350،000
4,650,000
8,937,500
کارشناسی ناپیوسته  شهرسازی
16
 
3،937،500+350،000
3,850,000
8,137,500
کارشناسی ناپیوسته الکترونیک
18
 
3،937،500+350،000
4,000,000
8,287,500
کارشناسی ناپیوسته عمران
18
 
3،937،500+350،000
4,325,000
8,612,500
 
 

مدارك مورد نياز پذيرفته شدگان فني و حرفه اي(كارداني پيوسته)
 
1- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي
2- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي
3-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
4-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
5-شش قطعه عكس 4در 3(پشت نويسي شده)
6-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
7-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
8-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
شهریه واریزی دانشجویان جدیدالورودکاردانی پیوسته93
 رشته تحصيلي
 
تعداد واحدنظری-عملی
شهریه ثابت
(خدمات فرهنگی،ورزشی، مشاوره ای)
شهریه متغیر
مبلغ کل واریزی
کاردانی پیوسته بتونی گرایش اجرای ساختمانهای بتونی
16
3
3،937500+350،000
5,750,000
10,037,500
کاردانی پیوسته ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان
16
3
3،937500+350،000
5,750,000
10,037,500
کاردانی پیوسته نقشه کشی وطراحی صنعتی
17
2
3،937500+350،000
4,950,000
9,237,500
کاردانی پیوسته الکترونیک
16
2
3،937500+350،000
4,825,000
9,112,500
کاردانی پیوسته نرم افزار
15
3
3،937500+350،000
4,850,000
9,137,500
 
 

 
توضیح: درضمن مبلغ 100/000 ریال  بابت کارت دانشجویی به شماره حساب ذیل واریز وتحویل امور دانشجویی نمایید
 
شماره حساب موسسه آموزش عالی علامه دهخدا : 0102936020005 بانک ملی
 
 
(جهت سهولت امر ثبت نام در اين ايام بانك در موسسه داير مي باشد)