دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند دانشجويان كارشناسي ناپيوسته عمران ورودي 93
 
در نيمسال جاري دروس تحليل سازه 1 و مقاومت مصالح بصورت همنياز ارائه شده است.