يكشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

كليه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
 
كه در آستانه فارغ التحصيلي قرار دارند
 
موظف به اخذ درس آز مدارهاي مخابراتي مي باشند.