سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمانبندي حذف و اضافه نيمسال دوم 94-93  (932)
 
عنوان رشته ها (وروديهاي نيمسال دوم 91 تا 93)
زمان
 
A
كارشناسي ارشد معماري
كارشناسي و كارداني معماري
شنبه مورخ 25/11/93
 
B
كارشناسي و كارداني(پيوسته و ناپيوسته) نرم افزاركامپيوتر
يكشنبه مورخ 26/11/93
 
C
 
 
 
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
كارشناسي IT (ورودي 91 تا 93)
كارشناسي مكانيك
كارداني و كارشناسي برق
كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
دوشنبه مورخ 27/11/93
D
 
 
كارداني ساختمان( كارهاي عمومي ساختمان و ساختمانهاي بتوني)
كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) عمران
كارداني فني عمران
سه شنبه مورخ 28/11/93
 
E
كارداني و كارشناسي ناپيوسته شهرسازي
كارشناسي پيوسته شهرسازي (ورودي 90 تا 93)
كارداني  و كارشناسي نقشه كشي و طراحي صنعتي
چهارشنبه مورخ 29/11/93
 
 
زمانبندي با تاخير كليه گروه ها
پنجشنبه مورخ 30/11/93
گروه
ساعت 8 الي 10
A
ساعت 10 الي 12
B
ساعت 12 الي 14
C
ساعت 14 الي 16
D
ساعت 16 الي 18
E
 
 
تذكرات آموزشي:
 
-      زمانبندي هر روز، از ساعت 8 صبح لغايت 8 صبح روز بعد تعيين شده است. زمانبندي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد و آخرين فرصت شما براي تغيير در انتخاب واحد مي باشد،در نتيجه در زمان مشخص شده جهت حذف و اضافه مراجعه فرمائيد. به زمانبندي با تاخير هم دقت نماييد.
 
 
-      دانشجويان رشته كارشناسي ICT و كليه دانشجويان قبل از نيمسال دوم 91 (از آنجا كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده استكه زمانبندي براي آنها تعريف نشده است،جهت حذف يا اضافه واحدهاي خود به مدير گروه و يا مسئول رشته خود مراجعه نمايند.