يكشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

اطلاعيه اداره آموزش
 
قابل توجه دانشجويان ترم آخر كه به دليل تداخل كلاسي و امتحاني و ... تعدادي از دروسشان قابل اخذ نمي باشد به اطلاع مي رساند
 
در ايام انتخاب واحد كليه دروس قابل اخذ را  انتخاب نموده
 
....و براي رفع مشكل خود  اعم از اخذ بيش از 20واحد(تا سقف 24 واحد حتي براي دانشجويان مشروطي،هرگونه تداخل و
 
تا قبل از حذف و اضافه به مدير گروه محترم  رشته جهت بررسي و رفع مشكل خود تا تاريخ 21/11/93مراجعه نمايند
 
تا بتوانند در ايام حذف و اضافه مابقي دروس خود را نيز اخذ نمايند.