پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
بنا به درخواست بسياري از دانشجويان موسسه،
 
زمان حذف و اضافه فردا جمعه مورخ 93/12/1 
 
از ساعت 8 صبح لغايت 8 شب، تمديد شد.
 
 
فلذا در زمان مذكور؛ فايل كليه دانشجوياني كه
 
در ليست زمانبندي انتخاب واحد/حذف و اضافه قرار داشته اند باز مي باشد.
 
 
لازم بذكرست در صورت تغيير در انتخاب واحد خود، حتما در زمان اعلام شده؛ آن را انجام دهيد
 
در غير اينصورت؛ بعد از آن بهيچ عنوان به هيچ درخواستي رسيدگي نخواهد شد.