شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان واجد شرايط اخذ درس بعنوان معرفي باستاد مي رساند
 
زمان آخرين آزمون معرفي باستاد تا پايان سال 93 
 
روز سه شنبه مورخ 93/12/12 راس ساعت 8:30 واقع در كلاس 110 مي باشد.
 
لازم بذكرست زمان شروع ثبت نام از روز شنبه 93/12/2 لغايت پنجشنبه مورخ 93/12/7 مي باشد.