چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان رشته شهرسازي (پيوسته و ناپيوسته) كه واحد پايان نامه را دارند مي رساند
 
جلسه توجيهي پايان نامه نويسي و شروع به كار از مرحله پروپزال تا انتهاي پايان نامه
 
توسط آقاي مهندس بني سعيد
 
در روز پنجشنبه مورخ 93/12/21 از ساعت 9 صبح در موسسه برگزار مي گردد
 
حضور كليه دانشجوياني كه واحد پايان نامه دارند الزامي است
 
و درصدي از نمره نهايي آنان را شامل مي گردد.