دوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 
 
دانشجویانی که در خواست بررسی رتبه تحصیلی خود را  در ترم 931  دارند،
 
درخواست خود را به  واحد اموردانشجویی – خانم عظیمی تحویل دهند.
 
 
مهلت تحویل درخواست: پنج شنبه مورخ 20/01/94