يكشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع كليه دانشجويان پسر ورودي مهر و بهمن ماه سال 1393 كه تاكنون نسبت به صدور معافيت تحصيلي خود اقدام ننموده اند مي رساند
 
چنانچه تا تاريخ 1/2/1394 جهت اقدامات لازم به آموزش مراجعه ننمايند
 
كليه واحدهاي آنها حذف و درصورت بروز هرگونه مشكل كليه مسئوليت آن به عهده شخص دانشجو مي باشد
 
لذا دانشجويان ميتوانند با دردست داشتن مدارك زير هرچه سريعتر به آموزش مراجعه نمايند:
 
 
1-تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 
2-كپي شناسنامه و كارت ملي
 
3-يك قطعه عكس