يكشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه مي توانند درس معرفي باستاد در اين دوره اخذ نمايند مي رساند
 
مهلت ثبت نام : از روز چهارشنبه 9/2/94 لغايت روز شنبه 19/2/94 مي باشد.
 
 
تاريخ آزمون :  سه شنبه 22/2/94
 
(غير قابل تغيير و غير قابل تمديد)
 
زمان امتحان : 8 صبح 
 
 
تذكر : فرمهاي مربوطه فقط از شخص دانشجو تحويل گرفته ميشود