سه شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي مي رساند
 
همايشي مخصوص اين دانشجويان توسط آكادمي معماري طبق ساعات زير
 
در روز يكشنبه مورخ 94/1/30 برگزار مي گردد.
 
 
رشته  ساعت برگزاري
دانشجويان دوره كارداني معماري
12:30 - 11
دانشجويان دوره كارشناسي معماري 14:30 - 13:30