سه شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه زمان دفاعيه آنها فرا رسيده مي رساند
 
زمان دفاعيه طرح نهايي دانشجويان، با هر يك از اساتيد محترم راهنما،
 
دوم خرداد 94 ساعت 9 الي 11 مي باشد.