چهارشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
جدول زمان بندی نحوه انجام پایان نامه نهایی مهندسی شهرسازی در سال 1394
 
 
1-نحوه نگارش وطراحی عنوان پایان نامه
2-نحوه نگارش بیان مسئله
3-نحوه نگارش اهداف پژوهش
4-نحوه نگارش روش کارانجام پژوهش
5-نحوه ترسیم نمودارروش کار
6-نحوه تکمیل پروپوزال
 
جلسه اول 17/2/1394
 
بحث در رابطه با چارچوب اداری پژوهش مشتمل بر تعاریف ،مفاهیم،مکاتب،نظریه ها،رهیافت ها،تجارب حهان وایران
 
جلسه دوم24/2/1394
 
درخصوص فرآیند تشریح تکنیک ها انتخاب تکنیک ها بکارگیری تکنیک ها
 
جلسه سوم 31/2/1394
 
درخصوص دستاوردها ویافته های پایان نامه
 
جلسه چهارم 7/3/1394
 
زمان تحویل نهایی پروپزال 16و17و18خردادماه 1394 میباشد
 
 
زمان تشكيل كلاسها از ساعت 9 الي 12 مي باشد.
 
 
حضورکلیه دانشجویان شهرسازی که واحد طرح نهایی را اخذ نموده اند درکلیه  جلسات الزامی است.
 
 
لازم به ذکر است که کلیه دانشچویان مهندسی شهرسازی ناپیوسته 1392 الزاما تا پایان تابستان 1394 مهلت ارائه طرح نهایی خود را دارند .