دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجويان علاقه مند به  تشكيل كانون در زمينه هاي
 
عقیدتی و مذهبی- ادبی و هنری- اجتماعی و فرهنگی- فرهنگی و اندیشه
 
جهت ثبت نام و برگزاري انتخابات كانون  
 
به واحد اموردانشجويي مؤسسه مراجعه نمايند.
 
مهلت ثبت نام : 94/2/24