يكشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۱ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان  میان ترم مجدد (جبرانی) درس مکانیک سیالات دکتر حامدی :
برای آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیل امتحان میان ترم مربوطه را ضعیف داده اند،
روز چهار شنبه 94/2/30 ساعت 14 -12
شایان ذکرست این امتحان میان ترم آخرین فرصت برای دانشجویان این درس می باشد.