يكشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

اطلاعيه مهم امتحانات
 
دانشجوياني كه فايل آنان به دليل نواقصي مدارك و مشكل نظام وظيفه بسته است
 
قادر به دريافت كارت امتحان نبوده و  اجازه شركت در جلسه امتحانات را نخواهند داشت به اين دسته از دانشجويان
 
تا94/3/10  فرصت داده مي شود نسبت به تكميل مدارك اقدام نمايند
 
در غير اينصورت مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.
 
 
زمان اخذ كارت ورود به جلسه كه داراي شماره صندلي است، متعاقبا اعلام خواهد شد.