دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد معماري به اسامي ذيل مي رساند
 
آخرين مهلت ارائه پايان نامه آنها شهريور ماه 94 تعيين مي گردد 
 
خواهشمندست نسبت به تحويل رساله و تعيين وقت دفاع حداكثر تا تاريخ 94/5/30 اقدام نمايند.
 
در صورت عدم ارائه و دفاع به موقع پايان نامه منصرف از تحصيل شناخته خواهند شد
 
و موسسه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 
 
1- علي امين زاده هرندي
 
2- محمدرضا ضرغام پور
 
3- مرتضي فردوسي زاده
 
4- كتايون ونكي
 
5- شيما شهراسبي
 
6- محمدصادق كاظمي