دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دروس تاریخ شهرسازی درجهان (2 واحد- از دروس اصلی)
 
و برنامه ریزی حمل ونقل شهری(2 واحد –از دروس تخصصی)
 
4واحد از دروس جدید در سرفصل مصوب وزارت علوم وفن آوری می باشد
 
که 4 واحد کسری برای دانشجویانی که تا کنون فارغ التحصیل نشده اند محسبوب می گردد 
 
در تابستان 1394 ارائه میگردد و اخذ این دو درس  برای کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته شهرسازی الزامی است
 
تا سقف واحد های آنان به 74 واحد که مصوب وزارت علوم می باشد برسد.
 
متعاقبلا سرفصل جدید را از سایت دریافت نمایید