دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجويان كارشناسي مهندسي شهرسازي
 
درس فيزيك از دروس جديد در سرفصل دروس، در ترم تابستان ارائه مي گردد
 
تا كليه دانشجويان خصوصا ترم آخري ها آن را اخذ نمايند.