دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه دانشجویان مهندسی شهرسازی که پایان نامه خود را در ترم 922 اخذ نموده اند
 
كه نتوانسته اند در خرداد ماه 1394 پايان نامه خود را دفاع نمايند
 
موظفند پايان امتحانات به آموزش رجوع نموده و پايان نامه خود را حذف تا نمره صفر براي آنها ثبت نگردد