پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد بابايي طرح نهايي و طرح 5 دارند مي رساند
 
زمان كركسيون  روز يكشنبه مورخ 31 خرداد ماه 94
 
ساعت 10:30 لغايت 19:30 مي باشد.