يكشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
كليه دانشجوياني كه بيش از 12 واحد درسي معادلسازي نموده اند 
 
فقط تا پايان وقت اداري چهارشنبه 10 تير ماه 94 مهلت دارند
 
جهت تعيين وضعيت ترمهاي تحصيلي به اداره آموزش مراجعه نمايند.
 
 
در صورت عدم مراجعه حضوري، عواقب ناشي از آن برعهده شخص دانشجو مي باشد.