چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد اخذ نموده اند
 
اعم از دانشجويان خود موسسه و دانشجويان ميهمان مي رساند
 
 
از آنجا كه تغيير در برخي گروه ها انجام گرفته و برخي از آنها حذف گرديده است 
 
 
لازم است دانشجويان حتما در روزهاي تعيين شده به پروفايل خود سر زده و نسبت به تغيير آنها اقدام نمايند
 
لازم بذكر است مسئوليت تاييد واحدها بعهده شخص دانشجو مي باشد.
 
 
 
زمان انتخاب واحد با تاخير در ترم تابستان تمديد شد:
 
دوشنبه مورخ 15 تير ماه 94 
 
سه شنبه مورخ 16 تير ماه 94 
 
 
همچنين شروع كلاسهاي ترم تابستان از شنبه مورخ 94/4/20 مي باشد.