چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان زير مي رساند آخرين مهلت تحويل پروپوزال اصلاح شده پايان نامه، مورخ 94/4/10 مي باشد
 
چنانچه تا تاريخ مذكور نسبت به تحويل پروپوزال خود به گروه اقدام ننمايند منصرف از ادامه پايان نامه شناخته شده
 
و عواقب آن بعهده شخص دانشجو مي باشد:
 
 
- خانم گلناز عاشري به راهنمايي آقاي دكتر مهدي زنديه
 
- خانم ندا ندايي به راهنمايي آقاي دكتر رضا سامه