دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه نوبت دفاع آنها فرا رسيده است مي رساند
 
تاريخ تحويل 24 تير ماه 94 ساعت 10 الي 12 مي باشد.
 
(كليه دانشجويان، كه با هر استاد راهنمايي اين واحد را داشته اند)
 
 
همچنين تحويل فرم آمادگي دفاع، تا يك هفته قبل از تاريخ ذكر شده 
 
به مدير گروه محترم اين رشته سركار خانم مروت الزامي مي باشد.