سه شنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي عمران مي رساند
 
با توجه به تغييرات صورت گرفته در واحدهاي ارائه شده در ترم تابستان 94،
 
لازم است كليه دانشجويان اين گروه انتخاب واحد خود را با توجه به تغييرات انجام گرفته اصلاح نمايند.
 
زمان انتخاب واحد با تاخير كليه رشته ها فردا روز چهارشنبه مورخ 94/4/10 مي باشد.