سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
نتايج بررسي پروپوزال دانشجويان شهرسازي
 
 
كارشناسي (پيوسته/ناپيوسته)
 
 
كه تشريح آن در جداول ذيل مي باشد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توضیحات
استاد راهنما
موضوع
نام ونام خانوادگی
کد دانشجو
قبول
جناب آقای مهندس عزیزبنی سعید
ارزیابی وتحلیل نقش وجایگاه قوانین ومقررات شهری در فرایند عمل برنامه ریزی شهری نمونه موردی ایران
نازنین ابوالفتحی
9014612
-------------
--------
--------
مهفام براتی
9014613
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:ارزیابی  وتحلیل جایگاه ونقش طراحی شهری در تبلور نمای شهری متناسب در بافت تاریخی (نمونه موردی :میدان حسن آباد شهرتهران)-بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سید محمد قریشی
بررسی نقش طراحی شهری در ایجاد نمای شهری متناسب با بافت تاریخی ( نمونه موردی میدان حسن آباد )
فرناز خلیلی اشکلکی
9014602
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:ارزیابی  وتحلیل وضعیت عملکردی مبادی ورودی –خروجی شهری (نمونه موردی مجورغربی شهر تهران)- اهداف بازنگری گردد.
سرکارخانم دکتر فتانه دانشمند
بررسی وضعیت  عملکردی ورودی غربی شهر تهران
مرجان رحمنی
9014606
طراحی شهری با هدف تجدید حیات کالبدی با محوریت توریست (سلامتی)نمونه موردی ، خیابان عبید زاکانی شهرقزوین-بیان مسئله در سه مقیاس شفاف مطرح شود- اهداف اصلاح گردد- بیان مسئله وفرضیه ها اصلاح گردد.- روش شناسی در قالب یک فرایند معرفی گردد.
جناب آقای مهندس سابک سیداف
طراحی وتجدید حیات کالبدی با محوریت توریست (سلامتی)نمونه موردی ، خیابان عبید زاکانی -قزوین
محیا رمضانی
9014604
نمونه موردی معرفی گردد.- بیان مسئله شفاف بیان شودودر سه مقیاس مطرح گردد.-اهداف اصلاح شود-
جناب آقای دکتر احسان رنجبر
ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با تاکید برپتانسیل های نمایش خیابانی
ریحانه صفاری
9014609
------
----
---
پگاه صفری
9014608
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:ارزیابی  وتحلیل میزان مشارکت شهروندان در تحقق پذیری برنامه ها وطرح های تغییر وتوسعه شهری (نمونه موردی منطقه دو –محله فرحزاد شهر تهران)- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم دکتر فتانه دانشمند
بررسی میزان مشارکت مردم درتحقق پذیری طرح های شهری نمونه موردی،منطقه دو – محله فرحزاد
مانا عبدی خرسندی
9014614
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:ارزیابی  وتحلیل اثرات  ساختمانهای بلند مرتبه برکیفیت زندگی شهری ساکنین ، نمونه موردی محله نواب شهر تهران- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم دکتر زینب عادلی
بررسی ساختمانهای بلند مرتبه برکیفیت زندگی شهری ساکنین ، نمونه موردی محله نواب تهران
مریم قربانی
9014623
بسترسازی کالبدی فضای شهری برای افزایش تعاملات اجتماعی نمونه موردی محدوده دارآباد شهر تهران- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سابک سیداف
بسترسازی کالبدی فضای شهری برای افزایش تعاملات اجتماعی نمونه موردی محدوده دارآباد
صبا قربانی منش
9014611
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:امکان سنجی تبدیل پذیری راههای سواره شهری به پیاده راه نمونه موردی خیابان رجائی شهرکرج.- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سابک سیداف
تبدیل خیابان اصلی رجائی شهرکرج به پیاده راه
شیما قلی نژاد گلغدانی
9014615
موصوع پایان نامه با موضوع نمونه موردی مطاابقت ندارد. بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سید محمد قریشی
بازیابی فضاهای گمشده نمونه موردی طراحی پل کریم خان تهران
سها قنبلانی مجرد
9014620
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:ارزیابی  وتحلیل بررسی تحلیلی نظریه نوشهرگرایی وبکارگیری آن دراحیای بافت های فرسوده شهری ، نمونه موردی ، محله چهارصد دستگاه شهر کرج- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سابک سیداف
بررسی تحلیلی نظریه نوشهرگرایی واحیای بافت های فرسوده شهری ، نمونه موردی ، محله چهارصد دستگاه شهر کرج
گلناز کمایی
9014610
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد:ارزیابی  وتحلیل تحلیل سناریو های توسعه کالبدی در بافت های فرسوده شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی  3d وgis نمونه موردی محله آخوند شهرقزوین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سید محمد قریشی
تحلیل سناریو های توسعه کالبدی در بافت های فرسوده شهریبا استفاده از مدلهای 3dgis نمونه موردی محله آخوند قزوین
سید دانیال میران
9014617
عنوان بشکل زیر اصلاح گردد: افزایش خوانایی محلات شهریبا بکارگیری رهیافت  بازآفرینی شهری نمونه موردی محله جهانشهر شهر کرج - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سابک سیداف
بازآفرینی ساخت اصلی محله با هدف افزایش خوانایی محله جهانشهر کرج
سمیرا نقاش زرگر
9014618
 
 
 
 
 
 
توضیحات
استاد راهنما
موضوع
نام ونام خانوادگی
کد دانشجو
ارزیابی وتحلیل  سیما ومنظرمحلات شهری نمونه موردی محله 19 منطقه 17 شهر تهران -بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
ارزیابی سیما ومنظر شهری نمونه موردی محله 19 منطقه 17 تهران
جعفرحیدری
9124514
موضوع پایان نامه مربوط به شهرسازی نیست بطور مثال می توان اینگونه اصلاح نمود:ارزیابی وتحلیل اثرات تعاملات احتماعی برکیفیت فضای شهری- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس محمد قریشی
تاثیر تعاملات اجتماعی برکیفیت زندگی شهروندان، نمونه موردی، منطقه 8 تهران حدفاصل میدان هفقت حوض تا چهارراه سرسبز
روزبه لاچینی
9114556
ارزیابی وتحلیل عناصر جاذب گردشگری با هدف تحقق پایداری درزمینه اکوتوریسم نمونه موردی شهرستان مشکین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سید محمد قریشی
بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان مشکین شهربرای رسیدن به توسعه پایداراکوتوریسم
عارفه افشار
9214546
امکان سنجی احیای سرزندگی در بافت  قدیمی شهری از طریق تقویت کارکرد مرکز محله  ، نمونه موردی محله آخوندشهر قزوین- بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس محمد قریشی
بررسی امکان احیای سرزندگی در بافت های قدیم شهری از طریق تقویت کارکرد مراکز محله ای ، نمونه موردی محله آخوند قزوین
پریسا باقیان
9214530
---------------
----------------
------
سامان برهانی
9124517
پژوهشی برهویت بخشی فضای شهری بارویکردفضای شهری 24 ساعته نمونه موردی حوزه مرکزی شهرکرج - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
هویت بخشی بافت مرکزی کرج بارویکردفضای شهری 24 ساعته
نگاربهرامی
9214514
رهیافت توسعه محله ای با رویکرد تطبیق پذیری بااصول ومعیارهای پایدار شهری ، نمونه موردی محله دزاشیب واقع در شمیران شهر تهران -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سید محمد قریشی
توسعه محله با رویکرد تطبیق اصول ومعیارهای پایدار شهری ، نمونه موردی محله دزاشیب واقع در شمیران
پرستوپورشاهماری
9124502
موضوع نامفهوم است وهمچنین خارج از حیطه اطلاعات دانشجوی کارشناسی می باشد .
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
الزامات تکوین شهر جهانی تهران براساس برنامه ریزی راهبردی با تکیه برتاسیس مراکز جهانی
زهراجعفرپورعلیلیی
9214538
مکانیابی مراکز امداد رسانی درفضای شهری  با استفاده از نرم افزارgis و ahp نمونه موردی منطقه ی 17 شهر تهران -بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
مکانیابی مراکز امداد رسانی در منطقه ی 17 شهر تهران با استفاده از نرم افزارgis و ahp
علی رضا جعفری روشن
9214545
ارزیابی وتحلیل برمفاهیم شهر نشینی وشهرگرایی با تاکید برروند شهرنشینی وشهرگرایی شهرک شهید باقری در منطقه 22 شهرتهران - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
تمایز شهر نشینی وشهرگرایی ، بررسی شهرگرایی در منطقه 22 تهران ، باتاکید برشهرک شهید باقری
آسیه جعفری زاده پاشاکی
9214536
ارزیابی وتحلیل اثرات بعد فضایی (کالبدی –فعالیتی)راه های شهری درخاطره انگیزی  ، نمونه موردی ، خیابان ناصر خسروشهرتهران - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
بررسی میزان تاثیر نقش کالبدی خیابان های شهری برافزیش حس تعلق ، نمونه موردی ، خیابان ناصر خسرو
راحله جلیلیان
9214515
ارزیابی وتحلیل کیفیت خوانایی وامنیت  در پیاده راه های شهری نمونه موردی پیاده راه 15 خرداد شهر تهران -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
ارزیابی پیاده راه های شهری نمونه موردی پیاده راه 15 خرداد
امیرحسین جهرمی
9214525
موضوع پایاننامه با نمونه موردی مطابقت ندارد – توجه شود کلان شهر با مجموعه شهری تفاوت دارد ضمنا قراراست چه اتفاقی بیفتد ارزیابی و تحلیل؟یا چیزدیگر؟ بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
جهانی شدن اقتصاد وتوسعه پایدار مناطق کلان شهری مطالعه موردی (مجموعه شهر تهران )
علی حاجیلو
9214504
موضوع پایاننامه نامفهوم است در این پایان نامه کدام مرحله از سه مرحله ساماندهی اتفاق می افتد؟  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
ساماندهی بافت فرسوده شهری نمونه موردی محله مصباح کرج
زهرا حسن پل خوابی
9214527
ارزیابی وتحلیل اثرات نور برفضای شهری باتاکید برارتقای کیفیت زندگی شبانه نمونه موردی بلوار طالقانی شهر کرج -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
بررسی تاثیرات نور برفضای شهری باتاکید برارتقای کیفیت زندگی شبانه نم.نه موردی بلوار طالقانی کرج
مصظفی حسنوند
9214519
موضوع پایان نامه بسیار مبهم ونا مفهوم است .
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
احیای بافت تاریخی شهر قزوین
سعیده حق شناس لشکریانی
9214547
به کارگیری رهیافت  تجدید حیات شهری در بافت های فرسوده شهری  نمونه موردی محله تپه مراد آب شهرکرج -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
برنامه راهبری تجدید حیاتبافت های فرسوده شهری نمونه موردی محله تپه مراد آب کرج
بهاره حیدری
9214528
ایجاد حس تعلق خاطره به مکان ازطریق طراحی راههای شهری نمونه موردی بلوارآیت الله خامنه ای شهرقزوین -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس رزا زنجانی
 
 
طراحی خیابان با رویکرد حس تعلق به مکان نمونه موردی بلوارآیت الله خامنه ای قزوین
فرشته حیدری
9214544
ارزیابی و تحلیل براثرات فرآیند برنامه ریزی شهری وتولید برنامه در تامین امنیت اجتماعی شهروندان  نمونه موردی محله سوخته چنارشهر قزوین  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
تاثیر برنامه ریزی شهری برامنیت شهری نمونه موردی محله سوخته چنار قزوین
مریم خراسانی
9214549
مناسب سازی فضای شهری با رویکردارتقاء تعاملات اجتماعی نمونه موردی چهارراه ولیعصرشهر تهران -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس حمیدرضا نجفی
بررسی ومناسب سازی فضای شهری چهارراه ولیعصر با رویکردتعاملات اجتماعی
ثمن خسروی
9214507
ارزیابی وتحلیل اثرات فضاهای شهری عمومی در ارتقاء کیفیت  زندگی شهروندان  نمونه موردی خیابان دهخدا شهرقزوین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
بررسی تاثیر فضاهای جمعی در بالا بردن سطح زندگی شهری نمونه موردی خیابان دهخدا قزوین
سارا زمانی دهکردی
9214524
موضوع پایان نامه کامل نیست ، قرار است طراحی برای چه منظوری انجام شود.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
طراحی پیاده راه شهید محلاتی حدفاصل میدان مصطفی خمینی ومیدان چنارواقع درشهر محلات
بهاره زند
9214503
مناسب سازی راههای شهری  برای سهولت عبور ومرور کم بینایان ونابینایان نمونه موردی خیابان خیام وهلال احمرشهرقزوین  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس حمیدرضا نجفی
بررسی خیابان ها برای عبور ومرور کم بینایان ونابینایان نمونه موردی خیابان خیام وهلال احمرقزوین
سمیرا سروری پشته
9214501
مکان یابی وجانمایی کاربری های شهری باتاکید بربرنامه ریزی حمل ونقل وترافیک درون شهری نمونه موردی منطقه 6 شهر تهران  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
جانمایی کاربری های شهری باتاکید بربرنامه ریزی حمل ونقل وترافیک درون شهری نمونه موردی منطقه 6 شهر تهران
سمیرا سلیم فر
9214540
به کارگیری رهیافت ساماندهی وتوانمندسازی درسکونت گاههای غیررسمی (هادی آباد شهر قزوین سکونت گاه غیر رسمی نیست نمونه موردی خود را اصلاح بفرمایید) -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فائزه ترکمن ها
 
ساماندهی وتوانمندسازی اسکان غیر رسمی شهر قزوین نمونه موردی محله هادی آباد
فرنوش شالی
9214529
ارزیابی وتحلیلی بر میزان مشارکت شهروندان درفرآیند بازسازی ونوسازی نمونه موردی  محله اسلام آباد شهرکرج - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
ارزیابی میزان مشارکت ساکنین محله اسلام آباد کرج در طرح بازسازی ونوسازی بافت فرسوده وراهکار های افزایش آن
پیمان شمسی نژاد
9214520
امکان سنجی بافت های فرسوده شهری به منظور اسکان موقت  درشرایط پس ازبحران نمونه موردی منطقه 16 شهر تهران -   بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
برنامه ریزی نقاط اسکان موقت در بافت های دچار فرسودگی درشرایط بحران نمونه موردی منطقه 16 تهران
شیده شیبانی
9214510
موضوع پایان نامه ناقص ومبهم است.
---
بررسی میزان امنیت شهری در سطح محله نمونه موردی محله آخوند
امیرعبادالهی صومعه
9214532
ارزیابی وتحلیل رهیافت طرح آماده سازی اراضی شهری  با رویکرد پایداری زیست محیطی نمونه موردی منطقه 22 شهر تهران - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد. – پرینت پروپزال خود را تحویل گروه بدهید –سی دی مورد قبول نیست .
سرکارخانم مهندس فائزه ترکمن ها
 
طرح آماده سازی زمین با رویکرد پایداری زیست محیطی نمونه موردی منطقه 22 تهران
امیر بهادر عطایی
9114560
ارزیابی و تحلیل  اثرات نقش وجایگاه  مبلمان  والمان ها ی شهری درارتقاء  تعاملات اجتماعی نمونه موردی خیابان سپهسالارشهر تهران - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
بررسی میزان تاثیر تاثیر نقش مبلمان ها والمان ها ی شهری برافزایش تعاملات اجتماعی نمونه موردی خیابان سپهسالار
رویا علیخانی
9214522
مقایسه تطبیقی هویت شهری درمحلات قدیمی وجدید شهر نمونه موردی محله های  پامنار و مشیریه شهر تهران -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
مقایسه تطبیقی هویت شهری درمحلات قدیمی وجدید شهر تهران نمونه موردی محله پامنار و مشیریه
نیلوفر علیزاده دیورزم
9214543
 به کار گیری رهیافت بهسازی درارتقاء کیفیت فضایی محلات شهری  با رویکرد مشارکت نمونه موردی محله دولتخواه شمالی شهر تهران -  مردمی بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
بهسازی محله دولتخواه شمالی با رویکرد مشارکت مردمی
زهرا غلامی
9214505
ارزیابی وتحلیل چگونگی  مشارکت مردم درفرآیند بازسازی مسکن پس از بحران نمونه موردی .......؟ -  بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
بررسی چگونگی مشارکت مردم دربازسازی مسکن پس از سانحه
مهدیه فاطمی
9214539
ارزیابی وتحلیل برمیزان  تطبیق پذیری المان های شهری  با عملکردوهویت مکانی آنها  نمونه موردی المانهای شهر قزوین  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس حمیدرضا نجفی
عدم تطبیق موضوع المان با عملکردوهویت مکان نمونه موردی المانهای شهر قزوین
حمیدرضا فرازمندراد
9214511
 ذکر شهر در نمونه موردی الرامی است .
جناب آقای مهندس حمیدرضا نجفی
بررسی وامکان سنجی به کارگیری الگوی – راهنمای طراحی محیطی وانرژی برای توسعه محلات وتدوین الگوی سیاست گذاری منطبق برآن نمونه موردی محله بی سیم
خدیجه فراهانی
9214506
ارزیابی و تحلیل اثرات  پیاده راههای شهری و وکاربری های پیرامون آن برمصرف کنندگان  نم.نه م.ردی .......؟  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
----
شناحت وتاثیر فضاهای پیاده رو وکاربری های همجوار براستفاده شهروندان از پیاده رو
سعید فرجود
9214518
-------------
---------------
--------------
میلادفهیمی
9214516
---------------------
----------------
------------------
شایان کاکاوند
9214526
ارزیابی وتحلیل بر فضاهای شهری با تاکید برشناسایی محدودیت های حضور زنان نمونه موردی  میدان هروی  شهر تهران - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
شناسایی محدودیت های فضاهای شهری برمیزان حضور زنان نمونه موردی میدان هروی
فیروزه کریمی
9214512
ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری در مقوله کالبدی – عملکردی شهری  نمونه موردی شهر قزوین بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری نمونه موردی شهر قزوین
مرتضی کشاورز ترک
9214531
موضوع پایان نامه نامفهوم است .
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
اسکان غیر رسمی درایران نمونه موردی کرج
فاطمه کفایتی
9214535
ارزیابی وتحیل بر عوامل وعناصر  موثردر سرزندگی وپایداری زندگی شبانه شهرها نمونه موردی خیابان شهرداری -حدفاصل میدان تجریش ومیدان قدس بیان شهر تهران-  مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
بررسی مولفه های موثردر سرزندگی وپایداری زندگی شبانه شهرها نمونه موردی خیابان شهرداری تهران-حدفاصل میدان تجریش ومیدان قدس
زهرا کلابی قره لو
9214513
ارزیابی وتحلیل نقش و جایگاه سرمایه های اجتماعی در روند تجدید حیات بافت های فرسوده شهری نمونه موردی محله آخوند شهر قزوین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
بررسی جایگاه سرمایه های اجتماعی در روند تجدید حیات بافت های فرسوده شهری نمونه موردی محله آخوندقزوین
پریسا کیماسی سلخوری
9214537
ارزیابی و تحلیلی بر  تغییر کاربری اراضی شهری واثرات آن در فرآیند توسعه شهری  نمونه موردی منطقه 14 شهرداری شهر  تهران - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
بررسی کالبدی وتغییرات کاربری اراضی شهری نمونه موردی منطقه 14 شهرداری تهران
آرمین مداح
9214517
ارزیابی و تحلیلی بر نقش وجایگاه پیاده راه ها ی شهری درارتقاء سرزندگی نمونه موردی خیابان خیام شهر قزوین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس رزا زنجانی
نقش پیاده راه ها درافزایش سرزندگی در شهر ها نمونه موردی خیابان خیام قزوین
سانازمهدیپورنوکندهیی
9214534
ارزیابی وتحلیل اثرات  نوردرکیفیت  فضای شهری نمونه موردی میدان آزادی شهر قروین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
سرکارخانم مهندس فهیمه مجتهدزاده
بررسی تاثیر نوردرکیفیت  فضای شهری نمونه موردی میدان آزادی
آمنه مومنی
9214523
ارزیابی وتحلیلی بر مطلوبیت عملکرد ی میادین  در فضای شهری نمونه موردی میدان حسن آباد شهر تهران  - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس سیدمحمد قریشی
بررسی عملکرد میادین به عنوان فضای شهری مطلوب نمونه موردی میدان حسن آباد تهران
مرضیه نصیری
9214541
ارزیابی وتحلیلی بر نقش وجایگاه باغات سنتی دررشد والگوی توسعه کالبدی شهر نمونه موردی شهرقزوین - بیان مسئله در سه مقیاس بصورت شفاف مطرح شود.-اهداف اصلاح شود-سوالات بازبینی گردد-فرضیه ها در ارتباط با موضوع پایان نامه اصلاح گردد- روش شناسی در قالب یک فرآیند تشریح گردد.
جناب آقای مهندس حمیدرضا نجفی
بررسی نقش باغات سنتی دررشد واگوی توسعه کالبدی شهر قزوین
صمدیوسفی
9214502