شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد اخذ نموده اند
 
اعم از دانشجويان خود موسسه و دانشجويان ميهمان مي رساند
 
 
از آنجا كه تغيير در برخي گروه ها انجام گرفته و برخي از آنها حذف گرديده است 
 
 
زمان مجدد باز شدن كليه فايلها و تغيير و اصلاح انتخاب واحد 
 
روز دوشنبه مورخ 22 تير ماه 94 به مدت 24 ساعت
 
 
لازم بذكر است مسئوليت تاييد واحدها بعهده شخص دانشجو مي باشد.
 
 
كليه كلاسهاي بحدنصاب رسيده ترم تابستان از شنبه مورخ 94/4/20 تشكيل مي شود.