سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري  مي رساند 
 
زمان دفاع طرح نهايي كارشناسي
 
روز شنبه مورخ 28 شهريور 94 از ساعت 8 صبح الي 10 صبح مي باشد.