سه شنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه ترم تابستاني داشته اند
 
و در جلسه امتحان حضور نداشته اند(غيبت نموده اند) مي رساند
 
تنها روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 3 و 4 شهريور ماه 94 فرصت دارند
 
برگه گواهي پزشكي خود را در ساعت اداري به اداره آموزش تحويل دهند و غيبت خود را موجه نمايند،
 
در غير اينصورت نمره درس غايب، صفر منظور مي گردد.