دوشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون معرفی به استاد
 
سه شنبه 94/7/21  ساعت 8:30 در كلاسهاي 110 و 111 تشكيل ميشود؛ میرساند.
 
                 
 متقاضیان آزمون معرفی به استاد نوبت مهر ماه ،میتوانند جهت تحویل  فرم مربوطه
 
از تاریخ  شنبه 21/06/94     لغایت    پنجشنبه 09/07/94        
 
پس از دریافت فرم از انتشارات و هماهنگی با مدیر محترم گروه ، به اداره آموزش مراجعه نمایند.
 
 
با توجه به مهلت ثبت نام(3 هفته) ، به درخواستهائی که پس از تاریخ اعلام شده ارائه گردد ،ترتیب اثرداده نخواهد شد.