يكشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
كليه دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته شهرسازي كه پايان نامه خود را در بهمن ماه 93 اخذ نموده اند
 
و پروپزال خود را تحويل دادند ميرساند
 
الزامي است  تا پايان شهريور 94 پايان نامه خود را تحويل دهند.