دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي شهرسازي كه سنوات تحصيل آنها رو به اتمام است مي رساند،
 
مي بايست تا مورخ 31 شهريور 94 پايان نامه خود را تحويل دهند، 
 
و چنانچه موفق به تحويل آن نشوند مي بايست  به آموزش مراجعه و درخواست سنوات تحصيلي دهند.
 
 
ليست اسامي دانشجوياني كه سنوات تحصيلي آنها رو به اتمام است:
 
روزبه لاچيني، حسن محمدي، اميربهادر عطايي،منوچهر كوهستاني، قلعه رود خاني، 
حامد قلي پور، سامان برهاني، احمد دادخواه، جعفر حيدري، محسن جوادي، امير باقر آبادي،   
 
خاطره كاظم خانلو، ستاره رشيد،احمد سعد ابادي، نازنين مجلل، مينا كربلايي اكبر لباف،
محمد مديرروستا، فوژان هژبري، حسن رضايي، پرستو  پورشاهماري، ارش مردي