دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده سال تحصيلي 95-94
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 

مدارك مورد نياز ثبت نام دانشجويان جديدالورود سراسري مقطع: كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته
 
 1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره پيش دانشگاهي به همراه 3 سري كپي (تاريخ فارغ التحصيلي مقطع پيش دانشگاهي بايد حداكثر31/06/1394 باشد.)
2-اصل ياگواهي موقت دوره پيش دانشگاهي به همراه 3سري كپي
3- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي
4- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي
5-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
6-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
7-شش قطعه عكس 3 در 4 (پشت نويسي شده)
8-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
9-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
10-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام روزهاي شنبه تا سه شنبه مورخ 21 لغايت 24 شهريور ماه 94
 
شهریه واریزی دانشجویان جدید الورود کارشناسی پیوسته و كارداني ناپيوسته سال 1394
رشته تحصيلي
تعداد نظری
واحد  عملی
شهریه ثابت-(خدمات فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای)
شهریه متغیر
مبلغ کل واریزی
کارشناسی مهندسی شهرسازی
18
2
4،725،000+400،000
5,760,000
10,885,000
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
15
3
4،725،000+400،000
5,310,000
10,435,000
کارشناسی مهندسی مکانیک
16
1
4،725،000+400،000
4,920,000
10,045,000
کارشناسی مهندسی معماری
13
6
4،725،000+400،000
7,650,000
12,775,000
کارشناسی مهندسی عمران
14
2
4،725،000+400،000
4,290,000
9,415,000
کارشناسی مهندسی برق
14
2
4،725،000+400،000
4,680,000
9,805,000
کارشناسی مهندسی مواد ومتالوژی
16
1
4،725،000+400،000
4,920,000
10,045,000
 کاردانی ناپیوسته فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان
16
2
4،500،000+400،000
6,360,000
11,260,000
 كارداني ناپیوسته علمی کاربردی شهرسازی
15
2
4،500،000+400،000
5,070,000
9,970,000
 
توضیح: درضمن مبلغ 100000 ریال بابت کارت دانشجویی به شماره حساب ذیل واریز و تحویل امور دانشجویی نمایید.
 
شماره حساب موسسه آموزش عالی علامه دهخدا: 0102936020005 بانک ملی
 
ضمنا جهت سهولت امر ثبت نام، در اين ايام بانك در موسسه داير مي باشد.