سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده سال تحصيلي 95-94
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 

مدارك مورد نياز ثبت نام دانشجويان جديدالورود سراسري مقطع: كارشناسي ناپيوسته و كارداني پيوسته
 
توجه: رديف 1و2 مخصوص كارشناسي نا پيوسته - رديف 3 و4 مخصوص كارداني پيوسته
و رديف  5 الي 10 مشترك كليه رشته ها مي باشد.
 
1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره كارداني به همراه 3 سري كپي ( مخصوص كارشناسي ناپيوسته) 
2- اصل ياگواهي موقت دوره كارداني به همراه 3 سري كپي( مخصوص كارشناسي ناپيوسته)
3- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي  )مخصوص كارداني پيوسته(
4- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي )مخصوص كارداني پيوسته(
(تاريخ فارغ التحصيلي مقطع سه ساله متوسطه بايد حداكثر 31/06/1394 باشد.)
-مدارك  مورد نياز  ( مشترك كليه رشته ها)
5-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
6-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
7-شش قطعه عكس 4r3(پشت نويسي شده)
8-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
9-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
10-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام كارداني پيوسته (فني و حرفه اي ها) روزهاي شنبه تا دوشنبه مورخ 28 لغايت 30 شهريور ماه 94
 
 زمان ثبت نام كارشناسي ناپيوسته روزهاي سه شنبه تا چهارشنبه مورخ 31 شهريور لغايت 1 مهر ماه 94  
 
شهریه واریزی دانشجویان جدید الورود کارشناسی ناپیوسته و كارداني پيوسته سال 1394
رشته تحصيلي
تعداد نظری
واحد 
عملی
شهریه ثابت(خدمات فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای)
شهریه متغیر
مبلغ کل واریزی
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  نرم افزار کامپیوتر
18
1
4،725،000+400،000
5,580,000
10,705,000
کارشناسی ناپیوسته 
علمی کاربردی معماری
13
6
4،725،000+400،000
8,190,000
13,315,000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
13
4
4،725،000+400،000
6,120,000
11,245,000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی  شهرسازی
15
4
4،725،000+400،000
7,350,000
12,475,000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
18
4،725،000+400،000
4,800,000
9,925,000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران
17
 0
4،725،000+400،000
4,950,000
10,075,000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
19
 0
4،725،000+400،000
5,610,000
10,735,000
کاردانی پیوسته ساختمان-  اجرای ساختمانهای بتونی
16
2
4،500،000+400،000
6,360,000
11,260,000
کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
16
2
4،500،000+400،000
6,360,000
11,260,000
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی-نقشه کشی وطراحی صنعتی
17
2
4،500،000+400،000
5,940,000
10,840,000
کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی
16
2
4،500،000+400،000
5,790,000
10,690,000
کاردانی پیوسته نرم افزار
15
3
4،500،000+400،000
5,820,000
10,720,000
 
توضیح: درضمن مبلغ 100000 ریال بابت کارت دانشجویی به شماره حساب ذیل واریز و تحویل امور دانشجویی نمایید.
 
شماره حساب موسسه آموزش عالی علامه دهخدا: 0102936020005 بانک ملی
 
ضمنا جهت سهولت امر ثبت نام، در اين ايام بانك در موسسه داير مي باشد.