دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان ترم آخري كه داراي شرايط زير مي باشند در اسرع وقت به مديران گروه مراجعه نمايند
 
(در اين مرحله نيازي به مراجعه به آموزش نمي باشد)
 
 
1- دانشجويان ترم آخري كه با حداكثر 24 واحد فارغ التحصيل مي شوند.
 
2- دانشجويان ترم آخري كه تداخل امتحاني و تداخلي كلاسي دارند.
 
3- دانشجويان مشروطي كه در ترم آخر هستند و مجاز به اخذ بيش از 14 واحد درسي نمي باشند.