شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

قــابـل تــوجـه دانـشـجـويان گـرامـي
 
ثبت نام نوزدهمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد.

1- زمان ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 11/07/94  تا 30/07/94  به مدت 20 روز خواهد بود.

2- ثبت نام از طریق سایت /http://ezdevaj.nahad.ir انجام می پذیرد.

3- تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از مورخ  01/7/93  إلی  01/7/94  می باشد.

4- دانشجویان محترم پس از ثبت نام می بایست جهت تأييد و تحويل فرم ثبت نام  به واحد فرهنگي و اموردانشجويي مؤسسه مراجعه نمایند.

 
*** مدارك لازم جهت تأييد صحت ثبت نام دانشجو:
 
1- اصل پرينت فرم ثبت نام اينترنتي كه توسط دانشجوي داوطلب تكميل و تأييد شده است
2- اصل شناسنامه وكارت ملي زوجين          
3-  اصل عقدنامه (تاريخ عقد، مشخصات زوجين و مهريه)     
4- كارت دانشجويي                                                                                            
                                                                                                                                            
واحد فرهنگي و امور دانشجويي مؤسسه