دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

پذيرش دانشجو در رشته هــــــــاي كارشناسـي پيوسته و كاردانـي ناپيوسته
موسسـه آموزش عالي علامه دهخـدا در مرحله تكميل ظرفيت
 
موسسه آموزش عالي علامه دهخدا در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي سراسري 1394، دانشجو مي پذيرد.
 
كليه داوطلبان مي توانند طبق تاريخ هاي اعلام شده از سوي سازمان سنجش، به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون و يا سوابق تحصيلي،
نسبت به ثبت نام انتخاب كد رشته محلهاي ذكر شده اقدام نمايند:
 
 
 
 
 
 
رشته هاي تحصيلي
با آزمون
 
 
 
 
رشته
كد رشته محل
مهندسي برق
16919
مهندسي شهرسازي
16920
مهندسي عمران
16921
مهندسي كامپيوتر-فناوري اطلاعات
16922
مهندسي معماري
16923
مهندسي مكانيك
16924
 
رشته هاي صرفا
با سوابق تحصيلي
 
مهندسي مواد
16925
كاردان فني عمران
16926
علمي كاربردي شهرسازي
16927
 
 
زمان ثبت نام در سايت سازمان سنجش از مورخ 4 الي 7 آبان ماه 1394 مي باشد.
 

 
فهرست‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنماي دوره تكميل ظرفيت سراسري سازمان سنجش و آموزش كشور
 
فصل
عـنوان
صفحه
فصل اول
(ثبت‌نام)
مقدمه و نکات مهم
تعاريف‌
شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان
سهميه‌ها
مراحل پذيرش
تکالیف، مدارك لازم و مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته اینترنتی 
توصيه‌ها و تذكرات مهم
جدول ‌استان‌، شهرستان‌، بخش‌ و كد بخش‌ (جدول شماره 1)
جدول نام‌ و كد محل‌ كشورهاي خارجي (جدول شماره 2)
جدول‌ گروه‌بندي ‌ديپلم‌ها (جدول شماره 3)
جدول نام‌ و كد سازمان‌ها، مؤسسات‌ و وزارتخانه‌ها (جدول شماره 4)
فصل دوم
(انتخاب رشته)
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو
گزينش دانشجو
انتخاب رشته
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني-موسسه علامه دهخدا
فصل سوم
(پيوست‌ها)
1- مقررات وظیفه عمومی
2- شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجي
3- جداول حداقل كارآيي اعضا در گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه
4- شرايط و ضوابط اختصاصي، آدرس، تلفن و نشاني اينترنتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5- شرايط و ضوابط دوره غيرانتفاعيو ضوابط اختصاصي، آدرس، تلفن و نشاني اينترنتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
6- شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و جدول شهرستان‌هاي تحت پوشش مركز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه پيام نور
7- فرم گواهي ‌مربوط به‌ عنوان‌ رشته‌ تحصيلي‌ دو سال‌ آخر دوره‌ دبيرستان‌ يا هنرستان‌ و سال‌ اخذ مدرك‌ پيش‌دانشگاهي‌ (فرم شماره 1)
8- فرم انصراف براي دانشجويان شاغل به تحصيل (فرم شماره 2)
9- فرم پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام و انتخاب رشته اينترنتي