شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

جلسه توجیهی درس پروژه فولاد و پروژه بتن استاد حسینی فرد
روز یکشنبه 26 مهرماه ساعت 17-16 
درکلاس313
حضور تمامی دانشجویان مربوطه الزامی می باشد