چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشدي كه طي مرحله تكميل ظرفيت ثبت نام نموده اند مي رساند
 
تاكنون واحدهاي رشته هاي مطالعات معماري و برنامه ريزي شهري مشخص گرديده
 
و روزهاي كلاسي ايشان چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مي باشد.
 
همجنين دانشجويان مي بايست در اسرع وقت جهت اخذ برنامه كلاسي خود به اداره آموزش مراجعه نمايند.