شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

پروپزال­های بررسی شده در شورای گروه (ترم 933و941)
 
وضعیت پروپوزال
گروه تحصیلی
استاد راهنما
دانشجو
ردیف
(كد پروپزال)
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
نسترن اصغری
1-933
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
اسماعیل قانع
2-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
یاسمن دین پژوه
3-933
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
سیدسینا موسوی
4-941
تایید
کارشناسی سخت افزار
آقای علیجانی
سعیده حمیدی خونانی
941-5
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
اقای کریمی
حسین فریادی
6-933
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
قاسم شمسینی غیاثوند
7-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای خزایی
حسام لشگری
8-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
داوود خانی
941-9
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
وحید خسروی
941-10
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
هادی معزز اردبیلی
941-11
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
اقای کریمی
مجید عابدی
941-12
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
شاهین محبوبی
933-13
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
امیر عزیزی رزانی
14-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
کیوان نظری دوست
15-941
تایید
کارشناسی سخت افزار
آقای اردکانی
مونا ملازینل
16-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
حمیده خانبانی
17-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
سیدحامد شریفی
18-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
اشکان رحمانی
19-941
مخالفت
کارشناسی نرم افزار
آقای مومنی
محمد نوروزی محسنه
20-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
مسعود کاظم لو
21-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
محمدحسین همائی راد
933-22
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
علی ملکی
23-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
علی صالحی سبزی
24-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
زهرا بابایی چگینی
25-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
 علیرضا فراهانی
26-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
پوریا سلیمانی
27-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
مهدی محمدی خانگاه
28-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
سمانه کاظمی
29-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای مومنی
بهنام کریمی
30-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
سیده خدیجه حسینی
31-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
مهناز سادات حسینی فینی
32-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
اقای کریمی
مهرناز یعقوبی
33-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
اقای کریمی
الهام چگینی
34-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
جواد ترابی
3-9415
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
اکرم غضنفری
3-9416
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای مومنی
مجید درویش حسینی
37-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
پاکیزه خدابنده لو
38-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
لیلا مهرعلیان
39-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
متین فلاحت پیشه
40-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
علیرضا فرجی
41-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
امیر نصیری
42-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
زهرا حسن زاده
43-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
نگار اکبرزاده
44-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
کیمیا فریادرس
45-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
فریده کشاورز سلیمی
46-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
الهام قاسمی
47-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای خزایی
امیر حسین نعمتی
48-941
توضیحات ناقص
کارشناسی الکترونیک
آقای علیجانی
مصطفی حکاک قزوینی
49-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی الکترونیک
آقای دلیر
علی خدابنده لو
50-941
تایید
کارشناسی سخت افزار
آقای خزایی
حسام غیاثی
51-941
تایید به صورت مشروط
کارشناسی نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
محدثه قدیری
52-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
حمیدرضا حداد
53-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
محسن رمضانی
54-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
پریسا احمدی
55-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای زارع سلطانی
آرش کریمی
56-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
پدرام شفیع خانی
57-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
امین شادمانی
58-941
تایید
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
سرشار داداش زاده
59-933
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای قلعه پرداز
ناهید رحیمی
60-941
تایید
کارشناسی الکترونیک
آقای مرادی
میلاد امانی
61-941
توضیحات ناقص
کارشناسی نرم افزار
آقای اردکانی
حمید حاجی زاده
62-941
 
                                                                                    
توضيحات مربوط به پروپزال­ها
 
·       کلیه دانشجویانی که وضعیت پروپوزال آنها تأیید به صورت مشروط می باشد با مراجعه به گروه آموزشی نسبت به اصلاحات مورد نظر پروژه خود اقدام نمایند.
 
·       کلیه دانشجویانی که وضعیت پروپوزال آنها توضیحات ناقص می باشد، در اسرع وقت با مراجعه به گروه آموزشی نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی پروژه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت با موضوع پیشنهادی این دسته از دانشجویان مخالفت خواهد شد.
 
·       کلیه دانشجویانی که با موضوع پیشنهادی آنها مخالفت شده است، موظفند در اسرع وقت با مراجعه به گروه آموزشی و سپس استاد راهنما نسبت به انتخاب موضوع جدید اقدام نموده و پروپوزال جدید خود را مجدداً  تحویل دهند تا در شورای آموزشی گروه مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
 
·       کلیه دانشجویان رشته­ های سخت افزار، نرم افزار و ICT که در ترم جاری درس پروژه پایانی را اخذ نموده ولی اسامی آنها در لیست فوق درج نگردیده است به دلیل عدم تحویل پروپوزال خود در موعد مقرر با کسر 3 نمره از پروژه مواجه و به ازای هر تأخیر یک هفته­ایی از زمان اعلام این اطلاعیه با کسر 1 نمره دیگر مواجه خواهند شد.